DELÅRSRAPPORT Q3 2023/2024

KONCERNENS UTVECKLING

Försäljningsutveckling
Addtechkoncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet ökade med 7 procent till 4 960 MSEK (4 653). Den organiska tillväxten uppgick till 2 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 4 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 1 procent, motsvarande 55 MSEK.

Addtechkoncernens nettoomsättning under perioden ökade med 11 procent till 14 928 MSEK (13 447). Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 5 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 3 procent, motsvarande 440 MSEK.

Resultatutveckling
EBITA uppgick i kvartalet till 674 MSEK (630), vilket innebär en ökning med 7 procent. Rörelseresultatet ökade under kvartalet med 5 procent till 564 MSEK (536) och rörelsemarginalen uppgick till 11,4 procent (11,5). Finansnettot uppgick till -48 MSEK (-44) och resultatet efter finansiella poster ökade med 5 procent till 516 MSEK (492).

Resultatet efter skatt ökade med 4 procent till 401 MSEK (387) motsvarande ett resultat per aktie före/efter utspädning om 1,45 SEK (1,40).

EBITA uppgick för perioden till 2 097 MSEK (1 782), vilket innebär en ökning med 18 procent. Rörelseresultatet ökade under perioden med 18 procent till 1 777 MSEK (1 507) och rörelsemarginalen uppgick till 11,9 procent (11,2). Finansnettot uppgick till -173 MSEK (-113) och resultatet efter finansiella poster ökade med 15 procent till 1 604 MSEK (1 394). 

Resultat efter skatt för perioden ökade med 13 procent till 1 240 MSEK (1 093) och effektiv skattesats uppgick till 23 procent (22). Resultat per aktie före/efter utspädning för perioden uppgick till 4,45 SEK (3,90). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 6,10 SEK (5,10) och efter utspädning till 6,10 SEK (5,05). 

 

Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.