DELÅRSRAPPORT Q3 2023/2024

UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

AUTOMATION
Automations nettoomsättning i det tredje kvartalet uppgick till 868 MSEK (877) och EBITA uppgick till 104 MSEK (105). Nettoomsättningen under perioden ökade med 7 procent till 2 627 MSEK (2 448) och EBITA ökade med 9 procent till 327 MSEK (301). 

Marknad
Affärsläget var stabilt för affärsområdet Automation som helhet under tredje kvartalet. Efterfrågan var stabil inom verkstadsindustrin och något ökande inom processindustrin, medan den var svag inom medicinteknik. Starkaste marknadsläget hade bolagen verksamma inom försvar.

ELECTRIFICATION
Electrifications nettoomsättning ökade i det tredje kvartalet med 1 procent till 1 007 MSEK (1 001) och EBITA uppgick till 112 MSEK (118). Nettoomsättningen under perioden ökade med 6 procent till 3 060 MSEK (2 888) och EBITA ökade med 6 procent till 379 MSEK (358).

Marknad
Affärsområdet Electrification hade sammantaget ett stabilt affärsläge under tredje kvartalet. Marknadsläget var bra inom elektronikproduktion samt elektrifiering av fordon och det var starkt inom försvar. Efterfrågan var vidare stabil inom data- och telekommunikation samt energi medan den var svag inom bygg och installation, medicinteknik, elektronik samt verkstadsindustrin. Omvärdering av tilläggsköpeskillingar påverkade resultatet negativt med cirka 2 MSEK liksom omstruktureringskostnader påverkade med ytterligare cirka 3 MSEK. 

ENERGY
Energys nettoomsättning ökade i det tredje kvartalet med 3 procent till 1 306 MSEK (1 267) och EBITA ökade med 1 procent till 171 MSEK (169). Nettoomsättningen under perioden ökade med 7 procent till 4 031 MSEK (3 774) och EBITA ökade med 12 procent till 541 MSEK (484).

Marknad
Affärsområdet Energy hade positivt affärsläge under tredje kvartalet och stabil efterfrågan på hög nivå. Affärsläget för infrastrukturprodukter till om- och utbyggnad av stam- och regionnät var starkt medan det var sammantaget stabilt inom bygg och installation samt verkstadsindustrin. Marknadsläget var svagt inom fiberutbyggnad medan det var positivt för enheterna verksamma inom nischade produkter för elkraftsdistribution och något förbättrat inom vindkraft. Omvärdering av tilläggsköpeskillingar påverkade resultatet i kvartalet negativt med cirka 3 MSEK.

INDUSTRIAL SOLUTIONS
Industrial Solutions nettoomsättning ökade i det tredje kvartalet med 13 procent till 906 MSEK (802) och EBITA ökade med 26 procent till 188 MSEK (148). Nettoomsättningen under perioden ökade med 16 procent till 2 664 MSEK (2 299) och EBITA ökade med 36 procent till 539 MSEK (395).

Marknad
Affärsläget var gynnsamt för Affärsområdet Industrial Solutions som helhet under kvartalet. För bolagen exponerade mot skogs- och sågverksindustrin var försäljningen mycket god med bra rörelsemarginaler. Efterfrågan på nya projekt förbättrades något från låga nivåer. Marknadsläget var stabilt inom avfall & återvinning, medan det var svagt inom verkstadsindustri, liksom inom specialfordon. Affärsområdet påverkades positivt av en orealiserad valutakursvinst om cirka 11 MSEK under kvartalet. 

PROCESS TECHNOLOGY
Process Technologys nettoomsättning ökade i det tredje kvartalet med 23 procent till 878 MSEK (713) och EBITA ökade med 26 procent till 119 MSEK (94). Nettoomsättningen under perioden ökade med 25 procent till 2 565 MSEK (2 057) och EBITA ökade med 31 procent till 355 MSEK (272).

Marknad
Affärsläget var bra under tredje kvartalet för affärsområdet Process Technology som helhet. Försäljningen var mycket god inom processindustrin, särskilt inom olja och gas, samt för bolagen verksamma inom energi och det marina segmentet medan försäljningen av komponenter och lösningar till eftermarknad och service minskade. Marknadsläget var stabilt inom medicinteknik och verkstadsindustrin medan det var svagt inom skogsindustrin samt specialfordon.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.