DELÅRSRAPPORT Q3 2023/2024

AVSTÄMNINGSTABELLER ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITA och EBITDA 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 31 dec 2023 31 mar 2023 31 dec 2022 31 mar 2022 31 mar 2021
Rörelseresultat enligt kvartalsrapporten 2 437 2 167 1 943 1 501 989
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar (+) 418 373 356 302 262
EBITA 2 855 2 540 2 299 1 803 1 251
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar (+) 372 332 317 274 250
EBITDA 3 227 2 872 2 616 2 077 1 501
Rörelsekapital och avkastning på rörelsekapital (R/RK) 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 31 dec 2023 31 mar 2023 31 dec 2022 31 mar 2022 31 mar 2021
EBITA (rullande 12 månader) 2 855 2 540 2 299 1 803 1 251
Varulager, årsgenomsnitt (+) 3 412 3 154 2 907 2 058 1 722
Kundfordringar, årsgenomsnitt (+) 3 051 2 876 2 660 2 078 1 756
Leverantörsskulder, årsgenomsnitt (-) -2 248 -2 175 -2 024 -1 518 -1 062
Rörelsekapital (årsgenomsnitt) 4 215 3 855 3 543 2 618 2 416
Avkastning på rörelsekapital (R/RK) (%) 68% 66% 65% 69% 52%
Förvärvad tillväxt och organisk tillväxt
3 månader 9 månader 12 månader
Koncernen 31 dec
2023
31 dec
2022
31 dec
2023
31 dec
2022
31 dec
2023
31 mar
2023
Förvärvad tillväxt (MSEK,%) 194 (4%) 385 (11%) 641 (5%) 1 243 (12%) 1 053 (6%) 1 655 (12%)
Organisk tillväxt (MSEK,%) 58 (2%) 507 (14%) 400 (3%) 1 674 (17%) 1 212 (7%) 2 486 (17%)
Avyttringar (MSEK,%) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
Valutakurseffekter (MSEK,%) 55 (1%) 175 (5%) 440 (3%) 408 (4%) 567 (3%) 535 (4%)
Total tillväxt (MSEK,%) 307 (7%) 1 067 (30%) 1 481 (11%) 3 325 (33%) 2 832 (16%) 4 676 (33%)
Räntetäckningsgrad 12 månader t.o.m
Koncernen 31 dec 2023 31 mar 2023 31 dec 2022 31 mar 2022 31 mar 2021
Resultat efter finansiella poster, MSEK 2 215 2 005 1 808 1 433 937
Räntekostnader och bankavgifter, MSEK (+) 267 158 122 67 63
Total 2 482 2 163 1 930 1 500 1 000
Räntetäckningsgrad, ggr 9,3 13,7 15,8 22,4 15,8
Nettoskuld exkl. pensioner och nettoskuldsättningsgrad exkl. pensioner 12 månader t.o.m
Koncernen 31 dec 2023 31 mar 2023 31 dec 2022 31 mar 2022 31 mar 2021
Finansiell nettoskuld, MSEK 4 792 4 325 4 850 4 061 3 134
Pensioner, MSEK (-) -249 -218 -264 -314 -336
Nettoskuld exklusive pensioner, MSEK 4 543 4 107 4 586 3 747 2 798
Eget kapital, MSEK 6 059 5 573 5 148 4 259 3 450
Nettoskuldsättningsgrad exklusive pensioner, ggr 0,7 0,7 0,9 0,9 0,8
Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 31 dec 2023 31 mar 2023 31 dec 2022 31 mar 2022 31 mar 2021
Resultat efter finansiella poster 2 215 2 005 1 808 1 433 937
Finansiella kostnader (+) 316 210 206 152 93
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 2 531 2 215 2 014 1 585 1 030
Balansomslutning, årsgenomsnitt (+) 15 811 14 280 13 490 11 001 9 309
Icke räntebärande skulder, årsgenomsnitt (-) -3 795 -3 581 -3 325 -2 705 -2 153
Icke räntebärande avsättningar, årsgenomsnitt (-) -766 -655 -607 -485 -413
Sysselsatt kapital 11 250 10 044 9 558 7 811 6 743
Avkastning på sysselsatt kapital, % 22% 22% 21% 20% 15%

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.