DELÅRSRAPPORT Q3 2023/2024

AFFÄRSOMRÅDEN

Nettoomsättning per affärsområde 2023/2024 2022/2023
Kvartalsdata, MSEK Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Automation 868 862 897 962 877 810 761
Electrification 1 007 1 029 1 024 1 149 1 001 958 929
Energy 1 306 1 297 1 428 1 355 1 267 1 256 1 251
Industrial Solutions 906 835 923 937 802 709 788
Process Technology 878 863 824 875 713 690 654
Koncernposter -5 -7 -7 -11 -7 -5 -7
Addtechkoncernen 4 960 4 879 5 089 5 267 4 653 4 418 4 376
EBITA per affärsområde 2023/2024 2022/2023
Kvartalsdata, MSEK Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Automation 104 114 109 126 105 105 91
Electrification 112 137 130 143 118 126 114
Energy 171 172 198 176 169 159 156
Industrial Solutions 188 194 157 190 148 115 132
Process Technology 119 124 112 125 94 91 87
Koncernposter -20 -14 -10 -2 -4 -14 -10
EBITA 674 727 696 758 630 582 570
Avskr. på immateriella A.T. -110 -109 -101 -98 -94 -93 -88
- varav förvärv -104 -101 -96 -91 -88 -87 -84
Rörelseresultat 564 618 595 660 536 489 482
Nettoomsättning 3 månader 9 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 dec 2023 31 dec 2022 31 dec 2023 31 dec 2022 31 dec 2023 31 mar 2023
Automation 868 877 2 627 2 448 3 589 3 410
Electrification 1 007 1 001 3 060 2 888 4 209 4 037
Energy 1 306 1 267 4 031 3 774 5 386 5 129
Industrial Solutions 906 802 2 664 2 299 3 601 3 236
Process Technology 878 713 2 565 2 057 3 440 2 932
Koncernposter -5 -7 -19 -19 -30 -30
Addtechkoncernen 4 960 4 653 14 928 13 447 20 195 18 714
EBITA och EBITA-marginal 3 månader 9 månader Rullande 12 månader
31 dec 2023 31 dec 2022 31 dec 2023 31 dec 2022 31 dec 2023 31 mar 2023
MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK %
Automation 104 11,9 105 12,0 327 12,4 301 12,3 453 12,6 427 12,5
Electrification 112 11,2 118 11,7 379 12,4 358 12,4 522 12,4 501 12,4
Energy 171 13,1 169 13,4 541 13,4 484 12,8 717 13,3 660 12,9
Industrial Solutions 188 20,6 148 18,5 539 20,2 395 17,2 729 20,2 585 18,1
Process Technology 119 13,5 94 13,2 355 13,8 272 13,2 480 14,0 397 13,5
Koncernposter -20 -4 -44 -28 -46 -30
EBITA 674 13,6 630 13,5 2 097 14,0 1 782 13,3 2 855 14,1 2 540 13,6
Avskr. på immateriella A.T. -110 -94 -320 -275 -418 -373
- varav förvärv -104 -88 -301 -259 -392 -350
Rörelseresultat 564 11,4 536 11,5 1 777 11,9 1 507 11,2 2 437 12,1 2 167 11,6

INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Nettoomsättning per kundens
geografiska hemvist
3 månader
31 dec 2023
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 209 256 315 267 178 - 1 225
Danmark 166 65 222 8 140 0 601
Finland 153 110 89 193 88 - 633
Norge 56 80 254 61 121 - 572
Övriga Europa 256 443 352 233 263 - 1 547
Övriga länder 27 53 74 142 86 - 382
Koncernposter 1 0 0 2 2 -5 -
Total 868 1 007 1 306 906 878 -5 4 960
Nettoomsättning per kundens
geografiska hemvist
9 månader
31 dec 2023
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 632 778 971 784 519 - 3 684
Danmark 501 197 686 25 408 0 1 817
Finland 465 332 274 567 258 - 1 896
Norge 171 244 784 180 354 - 1 733
Övriga Europa 774 1 346 1 087 686 769 - 4 662
Övriga länder 81 160 228 418 249 - 1 136
Koncernposter 3 3 1 4 8 -19 -
Total 2 627 3 060 4 031 2 664 2 565 -19 14 928
Nettoomsättning per kundens
geografiska hemvist
3 månader
31 dec 2022
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 199 269 332 284 161 - 1 245
Danmark 173 84 286 9 120 0 672
Finland 152 107 96 140 98 0 593
Norge 53 91 222 33 110 - 509
Övriga Europa 259 393 260 189 150 - 1 251
Övriga länder 40 55 70 147 71 - 383
Koncernposter 1 2 1 0 3 -7 -
Total 877 1 001 1 267 802 713 -7 4 653
Nettoomsättning per kundens
geografiska hemvist
9 månader
31 dec 2022
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 556 776 990 813 466 - 3 601
Danmark 483 244 852 25 346 1 1 951
Finland 424 310 287 402 282 0 1 705
Norge 146 261 661 95 317 - 1 480
Övriga Europa 724 1 133 773 541 434 - 3 605
Övriga länder 111 159 209 422 204 - 1 105
Koncernposter 4 5 2 1 8 -20 -
Total 2 448 2 888 3 774 2 299 2 057 -19 13 447
Nettoomsättning per kundens segment 3 månader
31 dec 2023
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Bygg & Installation 41 68 254 25 24 - 412
Data & Telekommunikation 40 41 91 0 1 - 173
Elektronik 60 254 54 2 5 0 375
Energi 43 151 606 8 149 - 957
Fordon 57 163 14 321 48 - 603
Medicinsk teknik 146 115 7 5 52 - 325
Mekanisk industri 227 87 74 91 113 - 592
Skog & Process 89 15 23 298 293 - 718
Transport 37 19 132 56 143 - 387
Övriga 127 94 51 98 48 - 418
Koncernposter 1 0 0 2 2 -5 -
Total 868 1 007 1 306 906 878 -5 4 960
Nettoomsättning per kundens segment 9 månader
31 dec 2023
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Bygg & Installation 122 207 782 75 71 - 1 257
Data & Telekommunikation 120 123 282 1 3 - 529
Elektronik 181 772 167 8 13 0 1 141
Energi 130 458 1 871 22 436 - 2 917
Fordon 174 495 42 943 141 - 1 795
Medicinsk teknik 443 350 22 14 153 - 982
Mekanisk industri 687 264 229 269 330 - 1 779
Skog & Process 270 46 71 876 855 - 2 118
Transport 112 57 407 164 416 - 1 156
Övriga 385 285 157 288 139 - 1 254
Koncernposter 3 3 1 4 8 -19 -
Total 2 627 3 060 4 031 2 664 2 565 -19 14 928
Nettoomsättning per kundens segment 3 månader
31 dec 2022
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Bygg & Installation 26 57 233 21 12 - 349
Data & Telekommunikation 40 51 109 0 0 - 200
Elektronik 65 195 60 3 8 0 331
Energi 63 147 595 6 91 - 902
Fordon 53 154 14 292 45 - 558
Medicinsk teknik 145 172 14 5 50 - 386
Mekanisk industri 254 86 74 81 109 - 604
Skog & Process 92 12 37 250 228 - 619
Transport 36 18 104 61 119 - 338
Övriga 102 107 26 83 48 0 366
Koncernposter 1 2 1 0 3 -7 -
Total 877 1 001 1 267 802 713 -7 4 653
Nettoomsättning per kundens segment 9 månader
31 dec 2022
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Bygg & Installation 74 165 695 59 35 - 1 028
Data & Telekommunikation 112 148 325 1 1 - 587
Elektronik 182 562 178 10 22 1 955
Energi 174 426 1 772 16 263 - 2 651
Fordon 149 444 41 836 130 - 1 600
Medicinsk teknik 405 496 43 15 145 - 1 104
Mekanisk industri 708 248 221 233 313 - 1 723
Skog & Process 257 34 110 717 657 - 1 775
Transport 99 52 309 173 343 - 976
Övriga 284 308 78 238 140 0 1 048
Koncernposter 4 5 2 1 8 -20 -
Total 2 448 2 888 3 774 2 299 2 057 -19 13 447

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.